Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna  to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.

Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa, jako lekarza zajmującego się operacjami w obszarze twarzoczaszki, bywa różny. Do najczęściej wykonywanych procedur w chirurgii stomatologicznej należą:

  • ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i jeszcze niewyrzniętych)
  • plastyki połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową
  • leczenie ropni oraz przetok,
  • resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje,
  • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego,
  • leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki,
  • zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej