Prace ruchome

Protezy  ruchome, to wyjmowane elementy odtwarzające utracone tkanki , w tym przypadku zęby.

Wyróżnia się :

Protezy całkowite, czyli takie, gdzie w szczęce, żuchwie, bądź w obu naraz nie ma ani jednego zęba.

Protezy takie odtwarzają ciągłość  uzębienia i pozwalają pacjentom  przywrócić  funkcję gryzienia pokarmów, wyraźne mówienie, jak również mają ogromny wpływ na prawidłowy wygląd twarzy poprzez prawidłowe podparcie tkanek (warg, policzków). Mają również  wpływ na poprawę wizerunku osoby w oczach innych jak i samego pacjenta, zmniejszając uczucie wstydu spowodowanego bezzębiem.

Najczęściej protezy całkowite wykonywane są z akrylu, a zęby ustawione są na tzw. płycie protezy.

Są to protezy osiadające, typu śluzówkowego, czyli- siła gryzienia jest za pomocą płyty przenoszona na dziąsła i kościec znajdujący się pod nimi.

To największa wada tych uzupełnień- protezy osiadające (śluzówkowe) wymagają regularnej wymiany co kilka lat z powodu postępującego zaniku tkanek w bezzębnych ustach.

 Informacja dla pacjentów:

-protezy osiadające wymagają wymiany co kilka lat, średnio  maksymalnie co 5lat lub wcześniej powinno się dokonywać wymiany protezy, a w międzyczasie powinno się ją podścielić.

- protezy akrylowe mogą stanowić dobre podłoże do  zakażeń grzybami (drożdżakami) , dlatego tak ważne jest dbanie o czystość i higienę tych uzupełnień.

- jeżeli proteza osiadająca uwiera, powoduje otarcia, rani, choć wcześniej tego nie robiła- to oznacza, że należy ją wymienić na nową- nastąpił zanik tkanek i proteza przestaje pasować.

- jeżeli proteza się łamie, choć używana byłą od kilku lat bezproblemowo, to powód do wymiany- zanik tkanek powoduje, że proteza nie przylega prawidłowo i poprzez jej uginanie następuje złamanie.

Protezy częściowe, czyli takie, które odtwarzają braki kilku zębów przy równoczesnym istnieniu innych zębów w jamie ustnej , czyli nawet gdy pozostanie tylko jeden ząb lub gdy potrzeba odtworzyć  brak choćby  jednego zęba.

Wśród protez częściowych wyróżnia się:

- protezy osiadające (śluzówkowe)- to takie protezy  akrylowe, z prostymi doginanymi klamrami stabilizującymi.

-protezy nieosiadające (śluzówkowo-ozębnowe) – to protezy, które przenoszą siłę gryzienia częściowo poprzez płytę protezy, a częściowo przez precyzyjne klamry zawieszające protezę na zębach pacjenta. To bardzo dobre rozwiązania protetyczne nie powodujące zniszczeń w tkankach, łatwe w myciu, wytrzymałe, estetyczne, trwałe.

Mogą być to protezy szkieletowe (na podbudowie lanej, metalowej, bardzo precyzyjne i wygodne) lub acetalowe -mniej wytrzymałe od szkieletowych, ale lekkie i estetyczne. Wykonane z materiału wytrzymałego i sprężystego, wygodne w użyciu. Protezy acetalowe nie zawierają podbudowy z  metalu.

Protezy częściowe wykorzystywane są w także w tak zwanych pracach kombinowanych, czyli połączeniu prac stałych-koron bądź mostów z elementami zaczepowymi dla protezy (frez, zaczep kulowy, zasuwa) oraz protez ruchomych.  Wykorzystywane jest to połączenie przy rozległych brakach zębowych, nieograniczonych z jednej strony (np. gdy łuk zębowy kończy się na kle za którym nie ma już innych zębów) lub przy licznych brakach międzyzębowych, gdy nie ma możliwości  wykonania mostów, wszczepów (implantów) lub pacjent nie wyraża zgody na szlifowanie licznych zębów.  Prace kombinowane (mieszane) są estetyczne, ponieważ nie widać w nich elementów łącznikowych (nie widać klamer) oraz są trwałe i wygodne.

Informacja dla pacjentów:

-Jak każde uzupełnienie protetyczne, tak nawet najlepsze protezy wymagają okresowej wymiany bądź serwisowania.

-Tylko prawidłowa higiena protez stałych i ruchomych daje szansę na długotrwałe użytkowanie protez.