Prace stałe

Stałe uzupełnienia protetyczne są doskonałym rozwiązaniem dla pacjentów, dla których komfort, estetyka i pełna funkcjonalność są najważniejsze.

Wśród stałych rekonstrukcji protetycznych wyróżniamy, zaczynając od minimalnie inwazyjnych, licówki porcelanowe, korony pełnoceramiczne, korony na podbudowie z tlenku cyrkonu, korony na podbudowie z metalu lub złota, mosty oraz prace na implantach.

Licówki ceramiczne

Wykonujemy je w przypadku  korekty estetycznej uśmiechu. Najczęściej dotyczy to przypadków silnych przebarwień polekowych, których nie można wybielić w sposób konwencjonalny oraz korekty kształtu lub ustawienia zębów, gdy leczenie ortodontyczne nie jest możliwe lub nie przyniosło pożądanych efektów.

Jest to najmniej inwazyjna metoda leczenia protetycznego, aczkolwiek należy pamiętać, że zęby przygotowywane pod licówki muszą być wolne od próchnicy lub posiadać bardzo powierzchowne zmiany.

Licówka obejmuje tylko widoczną część zęba (licową) oraz fragmenty bocznych ścian, natomiast ściana językowa pozostaje nietknięta.

Wskazówka dla pacjentów:

Choć porcelana nie ulegnie zniszczeniu przez bakterie należy pamiętać o dokładnym oczyszczaniu wszystkich sztucznych uzupełnień, bacznie zwracając uwagę na okolicę przy dziąsłach. Zaleganie w tym miejscu płytki bakteryjnej może szybko doprowadzić do stanu zapalnego dziąseł, a wręcz ich cofania i odsłonięcia poddziąsłowego brzegu licówki lub korony w wyniku zniszczenia przyzębia.

Pamiętajmy, że dziąsła wymagają regularnego masowania miękką szczoteczką.

Korony

W przypadku dużego zniszczenia zęba na wielu powierzchniach, często po leczeniu endodontycznym, urazach obejmujących znaczną część zęba wykonujemy korony protetyczne. W przeciwieństwie do licówek obejmują one cały ząb, schodząc delikatnie poddziąsłowo. W zależności od stanu zęba, lokalizacji i wymagań estetycznych pacjenta korony mogą być wykonane z samej porcelany (pełnoceramiczne) lub wzmocnione podbudową z tlenku cyrkonu, metalu (Cr-Ni) lub złota.

Szczegółowe różnice i indywidualne zalecenia dotyczące Państwa sytuacji zostaną przedstawione na wizycie konsultacyjnej.

Szlif + cyrkon

Lewa górna dwójka po urazie. Leczona endodontycznie, odbudowana na wkładzie z włókna szklanego, przygotowana do zaopatrzenia koroną protetyczną.

Estetyczna podbudowa z tlenku cyrkonu jako alternatywa dla metalu, przygotowana przez komputerowy system frezowania cyrkonu Zirkonzahn.

Cybulska - 22

Korona tymczasowa wykonana po urazie.

Korona ostateczna porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu.

Wskazówka dla pacjentów:

Często spotyka się korony protetyczne wykonane niewłaściwie, które są przyczyną przewlekłych zapaleń dziąseł i przyzębia. Dzieje się tak gdy korona w okolicy przydziąsłowej nie przechodzi płynnie w ścianę korzenia, tylko jest od niego większa i tworzy stopień zapewniający świetne warunki dla klinowania resztek pokarmowych i ogromnej ilości bakterii w płytce nazębnej i kamieniu poddziąsłowym. Dochodzi wtedy do przewlekłego drażnienia dziąseł, które często krwawią, są rozpulchnione, a kość pod nimi ulega zniszczeniu.

Prawidłowo wykonane korony posiadają w okolicy poddziąsłowej precyzyjnie wytworzony w zębie stopień, na którym kończy się porcelana, tak aby w efekcie korona niezauważalnie przechodziła w korzeń zęba. Tylko wówczas otoczenie zęba i kość pozostaną w zdrowej kondycji.

Wykonanie stopnia w szlifowanym zębie jest zabiegiem trudnym i czasochłonnym, tak jak wykonanie stopnia ceramicznego w laboratorium co znajduje odzwierciedlenie w czasie pracy i cenie procedury.

Mosty

Są to większe prace protetyczne wykonywane już w przypadku stwierdzenia braku jednego lub kilku zębów. Mosty są alternatywą dla implantów, w sytuacjach, w których istnieją przeciwwskazania miejscowe lub ogólne do stosowania wszczepów.

Michałowski - model

Model przed szlifowaniem filarów

Mosty porcelanowe na podbudowie ze złota.

Mosty umieszczone na modelu.

Aby wykonanie mostu było możliwe, konieczne jest istnienie solidnych filarów ograniczających lukę. Zęby te powinny być w stanie, który umożliwi im przejęcie dodatkowego obciążenia.

an face

Rekonstrukcja protetyczna górnego łuku zębowego za pomocą dwóch mostów w odcinku bocznym i pojedynczych koron protetycznych z przodu. Porcelana na podbudowie ze złota.

wargi

Uśmiech pacjenta przed i po

Wskazówka dla pacjentów:

Element mostu odbudowujący brakujące zęby (przęsło) zaledwie przylega do dziąseł, choć sprawia wrażenie jakby z nich wyrastał. Należy o tym pamiętać i regularnie oczyszczać ciasną przestrzeń pomiędzy mostem, a dziąsłem.

Nasi lekarze chętnie zaprezentują Państwu jak należy czyścić prace stałe i indywidualnie dobiorą odpowiednie przybory higieniczne.

Mosty okrężne

Jest to wyjątkowa odmiana mostu, który odbudowuje w całości jeden łuk zębowy. Do zastosowania mostu okrężnego niezbędna jest odpowiednia ilość, jakość i ,co najważniejsze, korzystne rozmieszczenie przestrzenne filarów.

Ze względu na dużą rozpiętość metalowej podbudowy odchodzimy od tradycyjnego odlewania metalu, gdyż skurcz pojawiający się w czasie schładzania metalu jest zbyt duży i doprowadza do powstania istotnych niedokładności.

 W tym przypadku podbudowa jest wykonywana metodą spiekania laserowego przy użyciu modelowania CAD/CAM. W skrócie można porównać to do drukowania 3D.