Endodoncja

Endodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się chorobami miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych zębów. Potocznie procedury endodontyczne określa się mianem „leczenia kanałowego” lub „leczenia przewodowego”. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź stomatologii, a zarazem jedno z głównych zainteresowanie naszych lekarzy. Zapotrzebowanie na nowoczesne leczenie endodontyczne jest ogromne, ponieważ wraz z wprowadzeniem nowych technologii i narzędzi stało się możliwe leczenie zębów nieprawidłowo przeleczonych kilka lat wstecz oraz naprawianie problemów uznawanych do tej pory za nierozwiązywalne. Innowacyjne rozwiązania przyczyniły się do poprawy skuteczności terapeutycznej oraz rozszerzenia liczby przypadków, w których można przeprowadzić leczenie endodontyczne zakończone sukcesem. Wraz ze wzrostem świadomości rośnie także zainteresowanie pacjentów nowymi, lepszymi metodami leczenia i utrzymaniem martwych zębów przez wiele lat oraz ich wykorzystaniem jako filarów prac protetycznych.

ab

Rtg zęba przed leczeniem Komora zęba ze zlokalizowanymi ujściami kanałów

 

Istotną fazą leczenia endodontycznego jest biomechaniczne opracowanie systemu kanałowego. Skomplikowana anatomia jam zębowych oraz niedoskonałość ręcznych narzędzi endodontycznych sprawiają, że instrumentacja kanałów jest procedurą czasochłonną, uciążliwą dla lekarza i pacjenta. Wprowadzenie narzędzi niklowo-tytanowych i mikrosilników endodontycznych znacznie usprawniło tą fazę, czyniąc leczenie bardziej dokładnym, szybszym i mniej męczącym dla lekarza i pacjenta.

cd

Rtg kontrolne z ćwiekami gutaperkowymi wykonywane w trakcie leczenia (stąd potrzeba dysponowania cyfrowym rtg przy fotelu). Komora zęba po maszynowym opracowaniu kanałów. Brak resztek martwej tkanki i dokładnie odkażone kanały.

Po dokładnym opracowaniu kanału kolejnym istotnym etapem leczenia endodontycznego jest szczelne wypełnienie kanału korzeniowego. Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia pozwalają na wypełnianie metodami termoplastycznymi – tzw. Trójwymiarowe (3D) wypełnienie kanału ciepłą gutaperką.

ef

Rtg kontrolne po wypełnieniu czterech kanałów, wykonywane w trakcie leczenia. Komora zęba z wypełnionymi czterema kanałami.

Uzyskanie bardzo dobrej widoczności dzięki dużemu powiększeniu oraz podświetleniu pola operacyjnego podnosi poziom pracy endodonty i otwiera całkiem nowe okno możliwości eksploracyjnych, przyczyniając się do pełnego sukcesu terapeutycznego. Zastosowanie mikroskopu pozwala zobaczyć więcej i dokładniej, praca jest precyzyjna, co wpływa na jakość i estetykę wykonania zabiegów stomatologicznych. Mikroskop zabiegowy jest szczególnie przydatnym urządzeniem w leczeniu endodontycznym trudnych przypadków, ponieważ gwarantuje doskonałą widoczność podczas leczenia kanałowego, pozwala na lokalizacje wąskich kanałów, usuwanie złamanych narzędzi, pokonywanie niedrożności w kanałach korzeniowych, zamykanie perforacji powstałych podczas poprzednich prób leczenia kanałowego. Mikroskop uwidacznia szczegóły niewidoczne dla nieuzbrojonego wzroku, poprawia zdecydowanie dokładność pracy i ułatwia skoncentrowanie się na zabiegu. Efektem są dużo lepsze wyniki leczenia, które zwłaszcza przy tak trudnych zabiegach, jak leczenie kanałowe zwiększają szanse na sukces nawet do 97%.

Maszynowe opracowanie kanałów i wypełnianie płynną gutaperką staje się standardem w USA i krajach Europy Zachodniej oraz Skandynawii. W Polsce jest to rozwijająca się dziedzina, oferowana tylko w bardzo nowoczesnych praktykach. Obszerna dokumentacja w piśmiennictwie potwierdza przewagę tej metody nad metodą ręczną (tradycyjną) – najpopularniejszą w Polsce. Jest szybsza i bardziej dokładna, a przez to lepsza dla pacjentów.

Wskazówki dla pacjentów/warto wiedzieć:

  • Leczenie endodontyczne (kanałowe) nie jest procedurą szybką. Pomimo wprowadzenia nowych metod leczenia wciąż jest ono czasochłonne. Należy o tym pamiętać lecząc zęby kanałowo w różnych gabinetach. Krótki czas wizyty może sugerować niedokładne usunięcie martwej tkanki,  niepełne oczyszczenie i odkażenie systemu kanałów lub nawet, w skrajnych przypadkach, wykonanie tylko procedury uśmiercającej ząb bez usuwania martwej tkanki i bytujących w niej bakterii. Wszystkie te sytuacje prowadzą do dalszego rozwijania się stanu zapalnego (często w pierwszym okresie bezobjawowo) i dużego ryzyka utraty zęba w przyszłości.
  • Przebieg leczenia kanałowego i stan po jego zakończeniu zawsze kontrolowany jest na zdjęciach rtg. Brak wykonania zdjęcia po leczeniu powinien zaalarmować, gdyż nie zweryfikowano jakości wykonania zabiegu.
  • Bolesność pozabiegowa może się zdarzyć. Jest to normalny objaw związany z mechanicznym, chemicznym i termicznym podrażnieniem więzadła utrzymującego ząb w kości. Często tej nadwrażliwości nie ma, natomiast jeśli się pojawi zwykle manifestuje się samoistnym pobolewaniem („ćmieniem”) leczonego zęba po ustąpieniu znieczulenia w dniu zabiegu oraz tkliwością przy nagryzaniu. Dolegliwości mogą utrzymywać się do kilku dni. Jeśli jest to konieczne można zażyć ibuprofen 200-400 mg co 4-6 godzin, nie przekraczając dawki 1200 mg w ciągu doby.
  • Wysokiej jakości leczenie endodontyczne nie jest zabiegiem tanim. Związane jest to z użyciem drogich, delikatnych i jednorazowych narzędzi, dużą ilością czasu i umiejętnościami zdobytymi podczas specjalistycznych kursów. Trudne przypadki powtórnego lecznia endodontycznego i naprawiania błędów poprzedniego leczenia z wykorzystaniem mikroskopu także nie są bez znaczenia dla końcowej wyceny leczenia.